Tarkoitus

Tarkoitus

Ylläpitää ja kehittää hyvää mieskuorotoimintaa Oulussa erityisesti sotaveteraanitoiminnan yhteydessä sen arvomaailman mukaisesti.

Suoda mahdollisuus aktiiviseen, kehittävään kuorolaulun harrastamiseen myös varttuneeseen ikään ehtineille miehille.

Tarjota erilaisia palvelutehtäviä kuoron ja sen taustayhteisöjen ja tukitehtävissä sekä mahdollisuuksia osallistua kuoron esiintymismatkoihin ja virkistystoimintaan.

Palvella korkeatasoisen kuoromusiikin esittäjänä suurta yleisöä ja erilaisia kohderyhmiä.

Tukea sotaveteraanien toimintaa ja perinnetyötä ja vahvistaa veteraanisukupolven elämäntyön arvostusta kuoromusiikin keinoin.